ΜΑΡΔΑΝΗΣ Δ.& ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ 25 , ΑΧΑΡΝΑΙ, 13672

ΜΑΡΔΑΝΗΣ Δ.& ΣΙΑ Ε.Ε.


ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ 25 , ΑΧΑΡΝΑΙ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800330899
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116584301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-07-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-07-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ADVANCED MATERIALS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ 25
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΑΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία μονωτικών υλικών και συναφών ειδών, 2) η κατασκευή και εμπορία αεραγωγών,3) η εγκατάσταση κλιματισμού, αερισμού,4) η κατασκευή και εμπορία και service συστημάτων εξαερισμού – κλιματισμού και συναφών ειδών, 5) το χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές κατεργασίας μετάλλου, 6) το χονδρικό εμπόριο πλαστικών και ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές,7) το χονδρικό εμπόριο αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων μεμβρανών, ταινιών σε ρολά και άλλες ταινίες σε επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες, 8) το χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, εξαρτημάτων ιματισμού και γαντιών από πλαστικό για την ασφάλεια εργαζομένων, 9) το χονδρικό εμπόριο καλυμμάτων κεφαλής, καπέλων ασφαλείας και άλλων καλυμμάτων κεφαλής από καοτσούκ ή πλαστικές ύλες, 10) λιανικό εμπόριο σιδηρικών. 11) λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός. 12) λιανικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες για κατασκευές. 13) λιανικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας. 14) λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια)από πλαστικό. 15) λιανικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, λεπτών φύλλων, ταινιών σε ρολά και άλλων ταινιών σε επίπεδες μορφές, από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α. 16) λιανικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες. 17) λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών και σιδηρικών π.δ.κ.α. με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. 18) λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, 19) λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 20) λιανικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένα με αλλά υλικά. 21)λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας. 22)χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων. 23)χονδρικό και λιανικό εμπόριο, εισαγωγή-εξαγωγη λειαντικών σκονών ή κόκκων , σε βάση από υφαντικό υλικό , χαρτί ή χαρτόνι. 24)χονδρικό και λιανικό εμπόριο, εισαγωγή-εξαγωγή εναλλακτικών εργαλείων για εργαλεία χειρός , που είτε λειτουργούν με ρεύμα , είτε χωρίς ρεύμα ή για εργαλειομηχανές. 24)χονδρικό και λιανικό εμπόριο, εισαγωγή-εξαγωγή στιλβωτικών ουσιών και κρεμών , για αυτοκίνητο . 25)χονδρικό και λιανικό εμπόριο, εισαγωγή-εξαγωγή υποδημάτων 26)χονδρικό και λιανικό εμπόριό, εισαγωγή-εξαγωγή άλλων ενδυμάτων εργασία 27)χονδρικό και λιανικό εμπόριο, εισαγωγή-εξαγωγή ιματισμού ενδυμάτων 28)χονδρικό και λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ) 29)άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α. 30)άλλες υπηρεσίες προεκτύπωσης 31)βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση. 32)υπηρεσίες ψηφιακών εκτυπώσεων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση