ΜΑΡΔΑΝΗΣ Δ.& ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ 25 , ΑΧΑΡΝΑΙ, 13672

ΜΑΡΔΑΝΗΣ Δ.& ΣΙΑ Ε.Ε.


ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ 25 , ΑΧΑΡΝΑΙ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800330899
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116584301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-07-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-07-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ADVANCED MATERIALS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ 25
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΑΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία μονωτικών υλικών και συναφών ειδών, 2) η κατασκευή και εμπορία αεραγωγών, 3) η εγκατάσταση κλιματισμού, αερισμού, 4) η κατασκευή και εμπορία και service συστημάτων εξαερισμού – κλιματισμού και συναφών ειδών, 5) το χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές κατεργασίας μετάλλου, 6) το χονδρικό εμπόριο πλαστικών και ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές, 7) το χονδρικό εμπόριο αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων μεμβρανών, ταινιών σε ρολά και άλλες ταινίες σε επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες, 8) το χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, εξαρτημάτων ιματισμού και γαντιών από πλαστικό για την ασφάλεια εργαζομένων, 9) το χονδρικό εμπόριο καλυμμάτων κεφαλής, καπέλων ασφαλείας και άλλων καλυμμάτων κεφαλής από καοτσούκ ή πλαστικές ύλες, 10) λιανικό εμπόριο σιδηρικών. 11) λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός. 12) λιανικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες για κατασκευές. 13) λιανικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας. 14) λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια)από πλαστικό. 15) λιανικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, λεπτών φύλλων, ταινιών σε ρολά και άλλων ταινιών σε επίπεδες μορφές, από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α. 16) λιανικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες. 17) λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών και σιδηρικών π.δ.κ.α. με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. 18) λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, 19) λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 20) λιανικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένα με αλλά υλικά. 21)λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας. 22)χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων. 23)χονδρικό και λιανικό εμπόριο, εισαγωγή-εξαγωγη λειαντικών σκονών ή κόκκων , σε βάση από υφαντικό υλικό , χαρτί ή χαρτόνι. 24)χονδρικό και λιανικό εμπόριο, εισαγωγή-εξαγωγή εναλλακτικών εργαλείων για εργαλεία χειρός , που είτε λειτουργούν με ρεύμα , είτε χωρίς ρεύμα ή για εργαλειομηχανές. 24)χονδρικό και λιανικό εμπόριο, εισαγωγή-εξαγωγή στιλβωτικών ουσιών και κρεμών , για αυτοκίνητο . 25)χονδρικό και λιανικό εμπόριο, εισαγωγή-εξαγωγή υποδημάτων 26)χονδρικό και λιανικό εμπόριό, εισαγωγή-εξαγωγή άλλων ενδυμάτων εργασία 27)χονδρικό και λιανικό εμπόριο, εισαγωγή-εξαγωγή ιματισμού ενδυμάτων 28)χονδρικό και λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ) 29)άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α. 30)άλλες υπηρεσίες προεκτύπωσης 31)βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση. 32)υπηρεσίες ψηφιακών εκτυπώσεων. 33) Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία. 34) Λιανικό εμπόριο αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και Άλλες επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες, πλάτους >=20cm. 35) Κατασκευή αυτοκόλλητων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, λωρίδων και άλλων επίπεδων μορφών από πλαστικές ύλες, σε ρολά πλάτους <=20cm. 36) Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α. 37) Χονδρικό εμπόριο λειαντικών προϊόντων 38) Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία. 39) Κατασκευή αυτοκόλλητων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, λωρίδων και άλλων επίπεδων μορφών από πλαστικές ύλες, σε ρολά πλάτους <=20cm. 40) Κατασκευή άλλων αυτοκόλλητων πλακών, φύλλων, ταινιών, λουρίδων, μεμβρανών και άλλων επίπεδων μορφών, αυτοκόλλητων από πλαστικές ύλες, 41) Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α. 6) Χονδρικό εμπόριο λειαντικών προϊόντων, 42) η Παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, 43) Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων 44) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών, 10) Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο, 45) Αγοραπωλησίες και μισθώσεις κτηρίων, κατοικιών και οικοπέδων για κτήρια κατοικιών, 46) Μεσιτικά γραφεία ακινήτων, 47) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, 48) Παροχή υπηρεσιών κτηρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης, 49) Κατασκευή κτηρίων για κατοικίες και μη, 50) Η εμπορία, οι εισαγωγές και εξαγωγές ειδών ενδυμασίας, αξεσουάρ ενδύσεως και υποδήσεως, ειδών προστασίας προσωπικού, υφασμάτων και δερμάτων κάθε είδους, καθώς και ειδών επιχειρηματικών ή μη δώρων και λοιπών συναφών ειδών. 51) Η παραγωγή, κατασκευή και μεταποίηση των ανωτέρω ειδών, 52) Ο εξοπλισμός και εφοδιασμός πλοίων. 53) Το χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων από πλαστικές ύλες και από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο. 54) Η κατασκευή και εμπορία πλαστικών ειδών, 55) Η ανέγερση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση παντός τύπου ξενοδοχειακού ή άλλου τουριστικού καταλύματος ιδιόκτητου ή εκμισθωμένου και 56) Η εκμετάλλευση ακινήτων ιδιόκτητων ή εκμισθωμένων, οι πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες και η ανέγερση οικοδομών, 57) Η δημιουργία και λειτουργία (σε μισθωμένους ή ιδιόκτητους χώρους) χώρων συνεστιάσεων, συνεδρίων και λοιπών κοινωνικών εκδηλώσεων, 58) Η Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 59) Οι Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 60) Οι Υπηρεσίες εμπορίου (Πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος 61) Οι Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 62) Η Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 63) Η Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρου 33 Παρ. 4 του κώδικα Φ.Π.Α.) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών τους 64) Οι Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 65) Οι Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις), 66) Την ίδρυση βιοτεχνιών κατασκευής προϊόντων των ανωτέρω αγαθών -προϊόντων χημικών-λεταντικών, αυτοκόλλητων ταινιών, χρωμάτων κλπ. 67) Την άσκηση εμπορίας και την με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή των υπό της εταιρίας παραγομένων προϊόντων. 68) Την άσκηση εμπορίας παρεμφερών προϊόντων αγοραζόμενων είτε εκ των εγχωρίων βιομηχανιών είτε εισαγομένων από την αλλοδαπή. 69) Την διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών παρεμφερών πρώτων υλών ή και προϊόντων και την με οποιοδήποτε τρόπο εμπορία αυτών. 70) Την αντιπροσώπευση εις την Ελλάδα αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων ή βιομηχανιών ασχολουμένων με εργασίες συναφείς προς τας της εταιρίας. 71) Την συμμετοχή της εταιρίας σε οποιεσδήποτε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες συναφείς ατομικές ή υπό την μορφήν νομικού προσώπου επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού 72) Την εμπορία αντιηλιακών και αντιθραυσματικών μεμβρανών κτηρίων και αυτοκινήτων. 73) Την εμπορία επαγγελματικών προϊόντων συντήρησης κτηρίων. 74) Την εμπορία μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και ειδών ιματισμού και υπόδησης αυτών. 75) Την εμπορία ειδών οδοσήμανσης. 76) Πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου ή ηλεκτρονικό εμπόριο (e-shopping) Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία θα μπορεί να προμηθεύεται από την εγχώρια αγορά ή από το εξωτερικό, οποιαδήποτε μηχανήματα, εξοπλισμούς, πρώτες ύλες και οποιοδήποτε άλλο υλικό, προοριζόμενο να καλύψει τις ανάγκες της εταιρικής δραστηριότητας. Να αποκτά, να εκμεταλλεύεται και να διαθέσει όλα τα άμεσα ή έμμεσα που αφορούν την δραστηριότητα της εταιρίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή σήματα, άδειες κατασκευής ιδίων ή τρίτων, βιομηχανικές μεθόδους, σχέδια πρότυπα και εμπορικά και βιομηχανικά σήματα και να συνάπτει όλες τις απαιτούμενες για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού συμφωνίες τεχνικής βοήθειας. Να αποκτά με κάθε τρόπο, μισθώνει μετά ή χωρίς υποχρεώσεις πώλησης, εκμεταλλεύεται, εγκαθιστά και διευθετεί και πωλεί οποιαδήποτε ακίνητα, βιομηχανοστάσια, εργοστάσια, εργαστήρια, καταστήματα, γραφεία, γήπεδα και οικίες, ως και όλα τα κινητά και ακίνητα αγαθά, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για τη δραστηριότητα της εταιρίας. Εξασφαλίζει για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων την με κάθε τρόπο μεταφορά μηχανημάτων, εμπορευμάτων ή αντικειμένων, που έχουν σχέση με τον σκοπό της εταιρίας. Συμμετέχει αμέσως ή εμμέσως σε οποιεσδήποτε συναφείς σε έναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς βιομηχανικής ή εμπορικής εργασίας, για την ίδρυση νέων εταιριών, για εισφορά ανάληψη ή αγορά τίτλων ή εταιρικών δικαιωμάτων για συμμετοχή συγχώνευσης συνεταιρισμού ή διά παντός άλλου τρόπου. Προβαίνει σε παντός είδους οικονομικής φύσεως συναλλαγές, συνάπτει δάνεια από ελληνικές ή αλλοδαπές τράπεζες, ιδρύματα ή οργανισμούς. Ακόμη, γενικότερα να πραγματοποιεί κάθε φύσης βιομηχανικές, εμπορικές και οικονομικές εργασίες σε κινητά ή ακίνητα που έχουν άμεσα ή έμμεσα σχέση με οποιοδήποτε από τους προαναφερόμενους σκοπούς είτε ολικά είτε μερικά με οποιοδήποτε παρεμφερή ή συναφή αντικείμενα, που από την φύση τους μπορούν να ευνοήσουν ή αναπτύξουν τις εργασίες της εταιρίας, που μπορεί να συνάπτει και να υπογράφει όλες τις αναγκαίες ή χρήσιμες πράξεις προς επίτευξη οποιουδήποτε από τους πιο πάνω σκοπούς. Επίσης, η εταιρεία δύναται να αποκτά μετοχές και εταιρικά μερίδια εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συμπράττει ή και να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, να σχηματίζει κοινοπραξίες με αυτά και να συνιστά νέα νομικά πρόσωπα. Επίσης, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη. Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους, να αγοράζει, μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα. και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση