ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΙΟΥ 46 , ΑΘΗΝΑ, 10439

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΧΙΟΥ 46 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095698585
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117766701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-09-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-09-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΙΟΥ 46
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

(α) Οι αντιπροσωπείες, εισαγωγές, εξαγωγές και το εμπόριο οργάνων βιομηχανικού αυτοματισμού, όπως επίσης και η εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού οικοδομών και λοιπών εγκαταστάσεων. (β) Η διεξαγωγή κάθε εργασίας πρόσφορης για την πραγματοποίηση των εταιρικών σκοπών και γενικά η διενέργεια κάθε πράξης και επιχείρησης παρεμφερούς, συναφούς ή δυναμένης να υποβοηθήσει την πραγματοποίηση των πιο πάνω αναφερομένων σκοπών. (γ) Η συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες εταιρείες, κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς ή/και άλλους προς εκείνους της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση