ΗΡΩΝ ΑΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ 166 , ΑΘΗΝΑ, 13122

ΗΡΩΝ ΑΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ 166 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997900941
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 44755707000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-06-2010
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-12-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΗΡΩΝ AΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΗΡΩΝ AΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ
IRON AI ANANEOSIMES EPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ 166
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της ανωτέρω εταιρείας είναι: 1) Η μελέτη και η κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων για δημόσια ι> και ιδιωτικά έργα, 2) Η μελέτη και η κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων. 3) Το εμπόριο ειδών θέρμανσης - ψύξης - κλιματισμού καθώς επίσης και η συντήρηση εκτός έδρας των ως άνω συστημάτων, 4) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων οίκων ομοειδούς σκοπού, 5) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 6) Ο σχεδιασμός, η μελέτη, το εμπόριο, η κατασκευή, η συντήρηση (εκτός έδρας) και η εκμετάλλευση συστημάτων, επεξεργασίας υδάτων και λυμάτων και ΑΠΕ δηλαδή, γεωθερμία, φωτοβολταϊκά, αιολικά, φυσικό αέριο, ΣΗΘ, βιομάζα κλπ, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα και 7) Η έρευνα, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η παρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών που αφορούν τα συστήματα ΑΠΕ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της Εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε πάσης φύσεως εταιρείες, υφιστάμενες ή μελλοντικές, καθώς και να μισθώνει κάθε χώρο που κρίνεται κατάλληλος.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση