ΑΒΑΝΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΛΕΩΦ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 3 , ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 14575

ΑΒΑΝΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΛΕΩΦ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 3 , ΔΙΟΝΥΣΟΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800369179
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118705601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-12-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-12-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

AVANTI ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΕΠΕ
AVANTI METAFORIKI EPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 3
  Πόλη:
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΣΤΑΜΑΤΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1.Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 2.Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών 3.Οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα, τραίνα κ.λ.π) 4.Οι υπηρεσίες αποθήκευσης 5.Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση