Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802184273
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171657101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 036702935
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152806101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΧΜ EXCAVATION IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800818149
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141987901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059879227
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134544901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GFSF ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997690994
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122276001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΟΥ ΩΡΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800332740
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116666301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141496414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128666801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800395660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120036401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΒΑΝΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800369179
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118705601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση