"VLACHAKIS SYSTEMS Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"

46Η ΟΔΟΣ -ΒΙΟ ΠΑ 25 , ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13341

"VLACHAKIS SYSTEMS Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"


46Η ΟΔΟΣ -ΒΙΟ ΠΑ 25 , ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800388563
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119683601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-02-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-02-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

VLACHAKIS SYSTEMS LTD

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
46Η ΟΔΟΣ -ΒΙΟ ΠΑ 25
  Πόλη:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΦΥΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της εταιρείας είναι: Ι. α) Η εισαγωγή, η εξαγωγή και η διάθεση τόσο χονδρικώς όσο και λιανικώς μηχανημάτων και εργαλείων κατασκευαστικών και βιομηχανικών εφαρμογών. β) Η εισαγωγή, η εξαγωγή και η διάθεση τόσο χονδρικώς όσο και λιανικώς ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων συστημάτων και μικροσυναρμολογήσεων. γ)Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων. δ)Η εισαγωγή, η εξαγωγή και η διάθεση τόσο χονδρικώς όσο και λιανικώς νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων κάθε είδους ιχθύων, θαλασσινών ειδών, παραγώγων αυτών, κονσερβοποιίας, τυριών, αλλαντικών, κάθε είδος κρέατος και παραγώγων αυτού, ειδών ποτοποιίας, καθώς επίσης και γενικών ειδών διατροφής. ε) Η εισαγωγή, η εξαγωγή και η διάθεση τόσο χονδρικώς όσο και λιανικώς ειδών σοκαλατοποιίας, ζαχαρωδών ειδών, παρασκευασμάτων άρτου, κονσερβοποιημένων φρούτων και παρεμφερών ειδών. στ) Η εισαγωγή, η εξαγωγή και η διάθεση τόσο χονδρικώς όσο και λιανικώς φρούτων και λαχανικών, ανθέων, λουλουδιών και γενικά αγροτικών προϊόντων. ζ) Η εισαγωγή, η εξαγωγή και η διάθεση τόσο χονδρικώς όσο και λιανικώς ειδών οικιακής χρήσης, υφασμάτων, ενδυμάτων, ταπήτων καθώς και α΄ υλών απαραιτήτων για την παραγωγή αυτών . η) Η εισαγωγή, η εξαγωγή και η διάθεση τόσο χονδρικώς όσο και λιανικώς ειδών υποδηματοποιίας, δερμάτινων ειδών, ειδών ταξιδιού, και ανδρικών ή γυναικείων αξεσουάρ. θ) Η εισαγωγή, η εξαγωγή και η διάθεση τόσο χονδρικώς όσο και λιανικώς ειδών ασημένιων και χρυσών κοσμημάτων, ειδών μπιζού, καλλυντικών και αρωμάτων. ι) Η εισαγωγή, η εξαγωγή και η διάθεση τόσο χονδρικώς όσο και λιανικώς, η μίσθωση, η συντήρηση και επισκευή εργαλείων, μηχανημάτων ανταλλακτικών, και εξαρτημάτων κάθε είδους και μορφής και μέρη μηχανών ηλεκτροκινητήρων , βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων. κ) Η εισαγωγή, η εξαγωγή και η διάθεση τόσο χονδρικώς όσο και λιανικώς ειδών χαρτοποιίας και γενικώς όλων των ειδών των βιβλιοχαρτοπωλείων καθώς και ειδών συσκευασίας –κουτιών από χαρτί. λ) Η εισαγωγή, η εξαγωγή και η διάθεση τόσο χονδρικώς όσο και λιανικώς ξυλείας για την κατασκευή οικιών, ναυπηγήσεως σκαφών, χρωμάτων, βερνικιών και γενικώς παρεμφερών ειδών. μ) Γενικώς η εισαγωγή, η εξαγωγή και η διάθεση τόσο χονδρικώς όσο και λιανικώς ειδών που μπορούν να αποτελέσουν είδος εμπορεύσιμο με απώτερο σκοπό το εμπορικό κέρδος. ν) Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού, που επιθυμούν την δραστηριοποίησή τους στην Ελλάδα και γενικώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ξ) Η εισαγωγή, η εξαγωγή και η διάθεση τόσο χονδρικώς όσο και λιανικώς παιχνιδιών. ΙΙ. --- α) Η απόκτηση ή και κατοχή διά αγοράς, μισθώσεως, υπομισθώσεως, δωρεάς, εκχωρήσεως, ανταλλαγής, ενοικιάσεως ή άλλως πως γαιών, κτιρίων και οιασδήποτε φύσεως ή ίδιας ακινήτου περιουσίας ή των επ’ αυτής δικαιωμάτων ή συμφερόντων μετά ή άνευ περιορισμών η διαχείριση, εκμετάλλευση, πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση, επιβάρυνση, εμπορία, δωρεάν μεταβίβαση, μίσθωση, υπομίσθωσης οιασδήποτε ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας ή τρίτου ή οιουδήποτε μέρους, συμφέροντος ή δικαιώματος αυτής- η οικοδόμηση, κατασκευή, ανέγερση, μετατροπή, επιδιόρθωση, συντήρηση, επέκταση, προσαρμογή, επίπλωση, διακόσμηση, διαρύθμιση, βελτίωση, κατεδάφιση ή ανοικοδόμηση, σε πανελλήνια κλίμακα, κτιρίων και κατασκευών πάσης περιγραφής συμπεριλαμβανομένων (άνευ περιορισμού) ξενοδοχείων, ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών συνοικισμών ή χωριών, εξοχικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων, οικιών, εμπορικών κέντρων, αποθηκών, γραφείων και καταστημάτων. β) Η παροχή βοήθειας, αρωγής ή συνδρομής κατά πάντα δυνατό τρόπο εμπορικά, οικονομικά είτε άλλως πως εις οιανδήποτε εταιρεία, η οποία ανήκει στον αυτόν ως η Εταιρεία όμιλο εταιρειών ή διευθύνεται και ελέγχεται υπό του αυτού προσώπου ή προσώπων, περιλαμβανομένης (άνευ περιορισμού) της ως προς την Εταιρεία ιθυνούσης, μητρικής, συνδεδεμένης, αδελφικής, εξαρτημένης ή θυγατρικής εταιρείας ή εταιρειών . γ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την διεξαγωγή απάντων ή οιουδήποτε των σκοπών της Εταιρείας και η εκτέλεση πάσης ή οιασδήποτε εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων ή εργασιών σε οιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε ως αντιπροσωπευόμενος, αντιπρόσωπος, εμπιστευματοδόχος είτε άλλως πως και είτε διά ή μέσω εμπιστευματοδόχων ή αντιπροσώπων είτε άλλως πως και είτε αφεαυτής είτε από κοινού με άλλες εταιρείες ή πρόσωπα. δ) Η διεξαγωγή γενικά πάσης επιχειρήσεως, η οποία θεωρείται ότι αμέσως ή εμμέσως θα προωθήσει τις εργασίες της Εταιρείας. ε) Η ίδρυση, λειτουργία και διεύθυνση υποκαταστημάτων εντός ή εκτός της Ελλάδας και ο διορισμός διευθυντών, αξιωματούχων, και αντιπροσώπων προς λειτουργία τούτων. στ) Η επένδυση των κεφαλαίων της Εταιρείας εις μετοχές, ομολογίες ή άλλα χρεώγραφα άλλης Εταιρείας ή Συνεταιρισμού και η διαπραγμάτευση, πώληση, διάθεση και εξώνηση οιωνδήποτε χρεωγράφων. ζ) Η παροχή δανείων ή προκαταβολών και για τους σκοπούς του-τους να συνομολογεί και να διαπραγματεύεται δάνεια, να εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί επιταγές, συναλλαγ¬ματικές, και άλλα πιστωτικά έγγραφα. η) Η εγγραφή επ' ονόματι της Εταιρείας οιασδήποτε ακινήτου περιουσίας λόγω αγοράς, δωρεάς, ανταλλαγής ή ειδικής συμφωνίας, η ενοικίαση, ανταλλαγή, εκμίσθωση, ανέγερση, κατασκευή ή άλλως απόκτηση ή κατοχή οιασδήποτε περιουσίας ή οιωνδήποτε συμφερόντων εν οιαδήποτε χώρα ή τόπο όπου η Εταιρεία προτίθεται να ιδρύσει ή έχει υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή διεξάγει εργασίας, οιωνδήποτε γραφείων, οικιών, κτιρίων, αδειών ή δικαιωμάτων και οιασδήποτε κτηματικής ή κινητής οιουδήποτε είδους περιουσίας αναγκαίας ή καταλλήλου για τις εργασίες της Εταιρείας και η πώληση και ενοικίαση τοιούτων εξ αυτών ή τοιούτων τμημάτων αυτών. θ) Η σύναψη δανείων ή εξεύρεση άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων οιασδήποτε μορφής είτε υπό μόνης της Εταιρείας είτε χωριστά και αλληλέγγυα με οιαδήποτε άλλη εταιρεία ή εταιρείες. Η διάθεση του προϊόντος τοιούτων δανείων ή άλλων πιστωτικών, διευκολύνσεων ολικά ή μερικά σε χρήση της Εταιρείας, ολικά ή μερικά σε χρήση οιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών. ι) Το άνοιγμα και διατήρηση λογαριασμών οιασδήποτε μορφής ή τύπου παρ' οιασδήποτε τράπεζας ή τραπεζών είτε από μόνη την Εταιρείας είτε από κοινού μεθ' οιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών. κ) Η υποθήκευση ή και καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπον επιβάρυνση της επιχειρήσεως και όλης ή μέρους της κινητής και ακινήτου ιδιοκτησίας, υφισταμένης ή μέλλουσας, προς ασφάλεια των υποχρεώσεων της Εταιρείας ή και οιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών απορρεόντων ή προερχομένων είτε εκ δανείου συναφθέντος ή άλλης πιστωτικής διευκολύνσεως από μόνη την Εταιρεία ή αλληλέγγυα και χωριστά μεθ' οιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών, είτε εξ εγγυήσεως ή καλύψεως ή οιασδήποτε άλλης οικονομικής δικαιοπραξίας. λ) Η συγχώνευση μεθ' άλλης Εταιρείας της οποίας οι σκοποί είναι οι αυτοί ή συμπεριλαμβάνουν σκοπούς παρομοίους προς της Εταιρείας ταύτης είτε με πώληση είτε με αγορά μετοχικών συμμετοχών. ΙΙΙ. 1. Η κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 2 . Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 3. Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 4. Η κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων, Μεταποίηση / Ανακύκλωση και Περιορισμός της ρύπανσης 5.Η κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης 6. Η κατασκευή πυροσβεστήρων, ψεκαστήρων, μηχανών ατμοβολής ή αμμοβολής 7. Η κατασκευή μηχανημάτων καθαρισμού, γεμίσματος, συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων 8.Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 9.Καταλύματα διακοπών και αλλά καταλύματα σύντομης διαμονής 10. Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων η μισθωμένων ακινήτων ΙV. Η εταιρεία επίσης μπορεί να : α) Να αγοράζει ή άλλως να αποκτά, να κατέχει, να χρησιμοποιεί, να διαχειρίζεται, να ενεχυριάζει, να υποθηκεύει, να ενοικιάζει, να ναυλώνει, να υποναυλώνει, να πωλεί, να κατασκευάζει και να επισκευάζει ατμόπλοια, μηχανοκίνητα πλοία, δεξαμενόπλοια, ιστιοφόρα, ρυμουλκά, φορτηγίδες, μαούνες και κάθε είδους πλωτών ναυπηγημάτων και σκαφών οποιασδήποτε κινητήριας δύναμης, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών και αποβατικών σκαφών, και οποιαδήποτε μέσα μεταβίβασης και μεταφοράς ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, μαζί με μηχανές, λέβητες, μηχανικό εξοπλισμό, και εξαρτήματα όλων των ειδών, μαζί με κατάρτια, λέμβους, άγκυρες, κάβους πλοίων, σύνεργα, έπιπλα και όλα τα αναγκαία που ανήκουν σε αυτό μαζί με άλλα υλικά, αντικείμενα, εργαλεία, εξοπλισμό και συσκευές απαραίτητες, κατάλληλες ή χρήσιμες για την κατασκευή, εξοπλισμό, χρήση και λειτουργία σ’αυτό. Και να εξοπλίζει, προμηθεύει και εφοδιάζει τέτοια ναυπηγήματα και πλοία. β) Να συμβάλει, να φτιάχνει και να εκτελεί συμφωνίες κάθε είδους και περιγραφής με οποιοδήποτε πρόσωπο, επιχείρηση, εταιρεία, σύνδεσμο, δημοτική αρχή, επαρχία, πολιτικό σώμα ή διακυβέρνηση ή αποικία ή οποιαδήποτε άλλη εξάρτηση απ’αυτού. γ) Να διορίζει ή να ενεργεί ως πράκτορας, μεσίτης ή αντιπρόσωπος, γενικός ή ειδικός, σχετικά με κάποιες ή όλες τις δυνάμεις που διατυπώνονται στο παρόν ή υπαινίσσονται δια του παρόντος, να διορίζει πράκτορες, μεσίτες ή αντιπροσώπους. δ) Να διεξάγει την εργασία της, να έχει ένα ή παραπάνω γραφεία και να δραστηριοποιείται στην αλλοδαπή, υποκείμενη στους νόμους της συγκεκριμένης χώρας. ε) Να υποβάλει αιτήσεις, να εξασφαλίσει με την αγορά ή να δεσμεύσει, να χρησιμοποιήσει, να πωλήσει, να μισθώσει, να χορηγήσει άδειες σχετικά με υποθήκες ή να διευθετήσει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες, προνόμια, εφευρέσεις, βελτιώσεις και διαδικασίες, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, και εμπορικά φίρματα, σε ότι αφορά οποιαδήποτε επιχείρηση αυτής της εταιρίας. Στ) Να ασκεί την επιχείρηση της αποθήκευσης και επιπλέον όλη την συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης των αποδείξεων των εμπορευμάτων, διαπραγματεύσιμες ή μη, και τη χορήγηση δανείων που συσχετίζονται με την ασφάλεια των αποθηκευμένων αγαθών. ζ) Να ασχολείται με τη μεταφορά φορτίων, αγαθών, χύδην φορτίων, επιβατών, αλληλογραφίας και προσωπικών αγαθών σε εθνικό , ευρωπα’ι’κό και διεθνές πεδίο . Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση