Βρέθηκαν 368 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DISTRICT BOTANICA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802338543
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174600701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΣΙΜΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802323124
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174315201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – THALIS E.S. S.A. ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996575552
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173826401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACCENTURE ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802240804
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172799501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΛΙΜΕΝΙΚΗ A.E.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996575195
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172631401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – THALIS E.S. S.A. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔ. ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΠΟΡΟΥ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996575183
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172584301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

StyleYourTable Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802192992
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171821201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ–W.A.T.T. ΜΕΣ ΟΕΔΑ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996574715
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170971501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Intelligent Pharmaceutical Solutions Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802108031
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170101601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση