ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΤΙΔΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ΑΜ.ΦΡΑΝΤΖΗ 82 ΚΑΙ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΡΔΑ 17 , ΑΘΗΝΑ, 11744

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΤΙΔΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ


ΑΜ.ΦΡΑΝΤΖΗ 82 ΚΑΙ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΡΔΑ 17 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039610757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121324201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-06-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-06-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΜΙΝΘΕΑΣ
SMINTHEAS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΜ.ΦΡΑΝΤΖΗ 82 ΚΑΙ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΡΔΑ 17
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση