ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 , ΑΘΗΝΑ, 10678

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 077839723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121726901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-07-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-07-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

OPTICALAND

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση