ΜΕΛΑΝΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΥΜΦΩΝ 61 , ΓΛΥΦΑΔΑ, 16561

ΜΕΛΑΝΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΝΥΜΦΩΝ 61 , ΓΛΥΦΑΔΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 998403424
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8678501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-02-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-12-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Ν. ΜΕΛΑΝΗ ΙΚΕ
N. MELANI IKE
D. MELANIE PC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΝΥΜΦΩΝ 61
  Πόλη:
ΓΛΥΦΑΔΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 3ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι: a) η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, κτιρίων, οικοπέδων, υπαίθριων χώρων, κ.λ.π. (ΚΑΔ 68.10) και η εκμετάλλευση και διαχείριση αυτών με οποιοδήποτε τρόπο, (εκμίσθωση ή παραχώρηση αυτών κ.λ.π. – ΚΑΔ 68.20) b) η ανάληψη εργολαβιών και η εκτέλεση κατασκευαστικών και εν γένει οικοδομικών εργασιών πάσης φύσεως ολοκλήρωσης και αποπεράτωσης κτιρίων (ΚΑΔ 43.31) και ειδικότερα: [επιχρίσεις κονιαμάτων (ΚΑΔ 43.31.10), εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων, κουζινών, κλιμακοστασίων, ντουλαπιών κ.λ.π. (ΚΑΔ 43.32.10), επενδύσεις δαπέδων και τοίχων, που περιλαμβάνει τοποθέτηση πλακιδίων – μαρμάρων κ.λ.π. δαπέδων, εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων (ΚΑΔ 43.33.10), άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης ταπετσαρίας (ΚΑΔ 43.33.2), εργασίες χρωματισμού και τοποθέτησης υαλοπινάκων(ΚΑΔ 43.34.1 & 43.34.2), άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος (ΚΑΔ 43.39), εγκατάσταση υδραυλικού εξοπλισμού και ειδών υγιεινής, υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις συσκευών θέρμανσης και ψύξης (ΚΑΔ 43.22) και κάθε είδους ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ασθενών ρευμάτων (ΚΑΔ 43.21), καθώς και η ανάληψη επισκευών, συντηρήσεως και διαμόρφωσης ακινήτων.] c) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων ( ΚΑΔ 46.69.19.38 & 47.54.54.21) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση