ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΙΝΑΛΟΥ 43 , ΑΘΗΝΑ, 15235

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


ΜΑΙΝΑΛΟΥ 43 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 115492745
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123226101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-11-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-11-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΙΝΑΛΟΥ 43
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση