Δ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 5 , ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, 14123

Δ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


ΠΛΑΣΤΗΡΑ 5 , ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800452018
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123342401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-11-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-11-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SWEETY CONSULTING

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 5
  Πόλη:
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

. Σκοπός της εταιρείας είναι: Α. Η εν γένει παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετιζόμενων με την ζαχαροπλαστική και τη γευσιγνωσία. Η παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση επαγγελματικής κουζίνας σε χώρους εστίασης και δη σε ότι αφορά την παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, την εκπαίδευση του προσωπικού της κουζίνας, τον σχεδιασμό του μενού. Β. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης σε επιχειρήσεις με έμφαση τις επιχειρήσεις εστιάσεως (εστιατόρια, μπαρ, κλπ) σε τομείς διαμόρφωσης μενού, προώθησης πωλήσεων και εν γένει διαχείρισης τροφίμων και ποτών, και δη σε ότι αφορά την ζαχαροπλαστική. Γ. Υπηρεσίες παρασκευής και προσφοράς εν γένει γευμάτων, τροφίμων και ποτών, και δη η παρασκευή και προσφορά προϊόντων ζαχαροπλαστικής σε χώρους εστίασης, σε δημόσιους χώρους και σε ιδιωτικούς χώρους (κατοικίες, σκάφη, κ.α.) κατά την διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων ή περιστάσεων, δημόσιων ή ιδιωτικών. Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμοι, βαφτίσια κλπ) και υπηρεσίες catering και δη σε ότι αφορά προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Δ. Η παροχή υπηρεσιών καθηγητή (διδασκαλία) σε σχέση με θέματα ζαχαροπλαστικής ή γευσιγνωσίας. Η συγγραφή ή/και έκδοση βιβλίων, συγγραμμάτων και συναφών εντύπων σχετικών με θέματα ζαχαροπλαστικής κι εν γένει διατροφής. Εν γένει η προώθηση κι εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας μέσω της έκδοσης και διάθεση βιβλίων και εντύπων, συστημάτων πολυμέσων, έργων λόγου, ήχου, εικόνας και εν γένει δεδομένων εγγεγραμμένων σε ψηφιακή και οποιαδήποτε άλλη μορφή (cd, dvd, φωτογραφίες, κ.α.), Ε. Η δημιουργία, κατασκευή, διαχείριση εκμετάλλευση προς επίτευξη κέρδους ιστοσελίδας/ων (web page) ή ιστοτόπου/ων (web site). Η πώληση σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα διαφημιστικού χώρου στην/-ις ιστοσελίδα/-ες και στον-ους ιστότοπους της εταιρείας. ΣΤ. Η οργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων που προάγουν τους σκοπούς της εταιρείας, όπως σεμινάρια ζαχαροπλαστικής, εκδηλώσεις προβολής προϊόντων κι εδεσμάτων, κ.α. Ζ. Η παροχή υπηρεσιών δημοσιογράφου και παρουσιαστή, δια της ενημέρωσης του κοινού μέσω τηλεόρασης, έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, καθώς και όποιου άλλου μέσου επικοινωνίας, κοινωνικής δικτύωσης, κι εν γένει, υφίσταται ή μέλει να δημιουργηθεί, και δη σε θέματα μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής και γευσιγνωσίας Η. Η παραγωγή και η συμμετοχή στην παραγωγή εκπομπών, προγραμμάτων, βίντεο κι εν γένει οπτικοακουστικών ή και μόνο ακουστικών έργων για την μετάδοση μέσω τηλεόρασης, κινηματογράφου, ραδιοφώνου, διαδικτύου και κάθε μέσο μετάδοσης που ήδη υφίσταται ή μέλει να δημιουργηθεί. Η συμμετοχή συμπεριλαμβάνει, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τον σχεδιασμό, την εκτέλεση, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το περιεχόμενο και την δομή, την παρουσίαση και την προβολή και προώθηση της παραγωγής. Θ. Οι υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος και διαδικτύου. Ι. Η εμπορία (λιανική και χονδρική) και πώληση, αντιπροσωπεία και μεσιτεία εν γένει προϊόντων και ιδίως προϊόντων και ειδών μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής και κουζίνας εν γένει (όπως, ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά αναφέρουμε, σκευών μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, εργαλείων μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, εξοπλισμού κουζίνας, οργάνωσης κουζίνας, σκευών σερβιρίσματος, τροφίμων, ποτών, κ.α.), ειδών ένδυσης κουζίνας (όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρουμε ποδιές κουζίνας, γάντια κουζίνας, τσάντες αγορών, κ.α.ο.), εγχειριδίων και βιβλίων εν γένει και ιδίως βιβλίων κι εγχειριδίων μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής, προϊόντων εν γένει και ιδίως ειδών μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ενώ γένει προϊόντων και ιδίως ειδών ένδυσης, σκευών κουζίνας και μαγειρικής με τα λογότυπα της εταιρείας (όπως μπλουζάκια, τσάντες αγορών, ποδιές και γάντια κουζίνας, σκεύη μαγειρικής, σκεύη σερβιρίσματος, πιάτα, κούπες, ποτήρια, κ.α.). Η εμπορία (λιανική και χονδρική) και πώληση, αντιπροσωπεία και μεσιτεία μέσω διαδικτύου (e-shop) όλων των ανωτέρω προϊόντων και όλων των ανωτέρω αναφερόμενων, στο παρόν άρθρο, υπηρεσιών. Η κατασκευή και παρασκευή (από την Εταιρεία ή με ανάθεση σε τρίτους) και πώληση (λιανική και χονδρική) των προαναφερομένων προϊόντων από την εταιρεία, με κάθε μέσο (όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρουμε μέσω δικών της καταστημάτων και e-shop, μέσω τρίτων, κ.α.) όπως και η αγορά τους κι εμπορία, αντιπροσωπία, μεσιτεία τρίτων κατασκευαστών και παρασκευαστών και πώληση, με κάθε μέσο, όπως μέσω καταστημάτων και διαδικτύου (e-shop). 4.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: Α. Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους. Β. Να ιδρύει υποκαταστήματα σε άλλες περιοχές της χώρας και του εξωτερικού και να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, και Γ. Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών Δ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. Ε. Να αγοράζει και μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα».


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση