Βρέθηκαν 90 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HEALTH BIOLAND Α.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800740422
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139130501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KOOPMAN INTERNATIONAL GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802054337
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169010901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801990851
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167717901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801919444
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165811901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801570924
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159336201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΠΑΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801554948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159045101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IATROFARM ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801479169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157681401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KS-TechKnowLogic E.E.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801460028
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157333801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση