ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΤΖΑΜΑΛΗ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 1 , ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 15562

ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΤΖΑΜΑΛΗ Ο.Ε.


ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 1 , ΧΟΛΑΡΓΟΣ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 800462651
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123885201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-01-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-01-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

TSAKA TSAKA SERVICES
ATHINAIKA PERIPTERA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 1
  Πόλη:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της εταιρείας είναι : 1) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο πάσης φύσεως προϊόντων 2) Η εισαγωγή, εξαγωγή, διακίνηση και προώθηση πάσης φύσεως προϊόντων 3) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό οίκων και εταιρειών του εσωτερικού και εξωτερικού κάθε είδους προϊόντων. 4) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό ελληνικών και ξένων εταιρειών που έχουν σαν αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών κάθε είδους. 5) Η παροχή σε κάθε είδους και αντικειμένου εταιρείες, οργανισμούς και ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό πάσης φύσεως υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες καλύπτουν θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, μηχανοργάνωσης, μηχανογράφησης, διοίκησης, ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, πωλήσεων, οικονομικών υπηρεσιών και γενικότερα όλο το φάσμα εργασιών και εσωτερικής ή εξωτερικής οργάνωσης. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα υποστήριξης λειτουργιών ή συστημάτων, επιλογής εξοπλισμού, τεχνολογίας και λύσεων κάθε είδους και προέλευσης, επιλογής & αξιολόγησης προσωπικού, αξιολόγησης επενδύσεων, κλπ. 6) Η παροχή υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων, διαμεσολάβησης για την επίτευξη πωλήσεων, η παροχή υπηρεσιών έρευνας και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. 7) Η παροχή πάσης φύσεως διαφημιστικών υπηρεσιών. 8) Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής κάθε είδους προϊόντων. 9) Η πώληση και η εκμετάλλευση των πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων της σε προϊόντα ή υπηρεσίες που κατασκευάζει/παρέχει η ίδια ή αντιπροσωπεύει. 10) Η κατασκευή πάσης φύσεως (ηλεκτρονικών και μηχανικών) Μηχανημάτων & εξαρτημάτων Η/Υ και επικοινωνιών, μηχανημάτων εργοστασίων, μηχανημάτων ελέγχου κ.λ.π. και η εμπορία τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 11) Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων εταιρειών και η εισαγωγή από ξένες χώρες και εμπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πάσης φύσεως (ηλεκτρονικών και μηχανικών) Μηχανημάτων ΗY, εξαρτημάτων Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ, μηχανημάτων ελέγχου, μηχανημάτων εργοστασίων κ.λ.π. 12) Η εκπόνηση μελετών αναφορικά με πάσης φύσεως προγράμματα Η/Υ και εμπορία τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 13) Η αντιπροσώπευση και εμπορία των προϊόντων τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό ελληνικών και ξένων οίκων κατασκευής και εμπορίας προγραμμάτων πάσης φύσεως για Η/Υ & τηλεπικοινωνίες. 14) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, κάθε θεματολογίας σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό. 15) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση κέντρων ψυχαγωγίας γενικά, μπαρ, καφετεριών, εστιατορίων, ταχυφαγείων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κάθε είδους 16) Η δημιουργία, λειτουργία, και εκμετάλλευση αλυσίδων franchise, καθώς και η συμμετοχή σαν μέλλος σε άλλες αλυσίδες 17) Η δημιουργία κοινοπραξιών, συνεταιρισμών, θυγατρικών εταιρειών και η συμμετοχή σε κάθε είδους και νομικού τύπου εταιρείες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 18) Η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση συμβολαίων, σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 19) Εκμετάλλευση Περιπτέρου 20) Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά και καπνό. 21) Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά 22) Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 23)Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών 24)Λιανικό εμπόριο βιβλίων Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: (α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους. (β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και (γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε ερyασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46351003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ Κύρια
46171100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
46171111 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΚΑΟΥ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ Δευτερεύουσα
46171117 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΩΤΩΝ Δευτερεύουσα
46171118 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ· ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
46171124 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ Δευτερεύουσα
46190000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46191003 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46340000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46341101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46341200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46350000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
46351002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΡΩΝ, ΠΟΥΡΩΝ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥΡΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
46361207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Δευτερεύουσα
46361307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46371014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ Δευτερεύουσα
52291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) Δευτερεύουσα
52292001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
62023000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
71121103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82921000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση