Βρέθηκαν 61 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΡΕΚΚΑΣ Ι. ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802338684
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174602601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ σύμβουλοι περιβάλλοντος ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998855846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7517901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TECHNOLOGY EDGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801892869
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165297001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΝΩΛΗ ΕΡΑΣΜΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801821846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163987101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΚΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035045171
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163012801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TK LIGHT ON SKY ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801664399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161088101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UTILITIES PAINTING SERVICES & REPAIRS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801401968
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156045501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KEYWE Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801367307
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155283001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟΛΕΤΑ ΛΑΝΓΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 135487486
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154925101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENERGY TREEHOUSE ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801312610
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154152101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση