ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΑΖΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 22 , ΑΘΗΝΑ, 14565

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΑΖΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 22 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 063244243
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125123401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-02-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-02-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 22
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  Τηλέφωνο:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση