ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 14 , ΑΘΗΝΑ, 16232

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ


ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 14 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 149966484
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124248301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-02-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-02-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NP SAFETY

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 14
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΥΡΩΝΑΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση