ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ Ι.Κ.Ε.

Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 527 , ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15344

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ Ι.Κ.Ε.


Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 527 , ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 095240670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 481701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-04-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-04-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 527
  Πόλη:
ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΕΡΑΚΑΣ - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1) α) η εμπορία και η εισαγωγή αυτοκινήτων πάσης φύσεως επιβατικών, φορτηγών κ.λ.π., μοτοσυκλετών και δικύκλων και εν γένει σκαφών αναψυχής και λοιπών συναφών, β) η εμπορία και η εισαγωγή ειδών που έχουν σχέση με τα ως άνω αντικείμενα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, λιπαντικά έλαια, ελαστικά, μπαταρίες και λοιπά συναφή, γ) η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού που έχουν αντικείμενο ανάλογο προς την εταιρεία, δ) η παροχή εγγυήσεως ή αντεγγυήσεως ή τριτεγγυήσεως επί παροχή εμπραγμιάτου ασφάλειας ή μη υπό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου, 2)η δημιουργία συνεργείου για την επισκευή αυτοκινήτων πάσης φύσεως επιβατικών, φορτηγών κ.λ.π., μοτοσυκλετών και δικύκλων και εν γένει σκαφών αναψυχής και λοιπών συναφών, καθώς επίσης και κάθε είδους τεχνικές ή εμπορικές δραστηριότητες επ' αυτών.- 3)Η εισαγωγή και η εμπορία μηχανημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και δικύκλων και εν γένει σκαφών αναψυχής, καθώς και των ανταλλακτικών τους, η εγκατάσταση και η επισκευή αυτών μιε συγκρότηση καταλλήλου συνεργείου ως και κάθε είδους τεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες επ' αυτών.- 4)Η εκμίσθωση αυτοκινήτων, επιβατηγών, φορτηγών κ.λ.π. μοτοσυκλετών και δικύκλων και εν γένει σκαφών αναψυχής και λοιπών συναφών και μηχανημάτων παντός τύπου, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, συντήρηση και λειτουργία στόλων αυτοκινήτων ιδιόκτητων ή τρίτων.- 5)Η εμπορία και η εισαγωγή ειδών ένδυσης και υπόδησης σχετικά με τους παραπάνω σκοπούς.- Για την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, μιε οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με παρεμφερή σκοπό.-


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση