Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MOTOSTUFF ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801478333
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157671001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WUZHENG EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801163396
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150550001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801080265
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148612001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΗΜΤΣΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076299870
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147892301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800910845
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144727801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Αλιβιζάτος Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Οχημάτων


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800760457
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139924301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 095240670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 481701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CENTRAL CAR FIX ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800426584
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121902801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση