ΣΑΓΑΝΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 267 , ΑΘΗΝΑ, 15451

ΣΑΓΑΝΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 267 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800495079
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125605501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-05-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-05-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

AS GROUP

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 267
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΨΥΧΙΚΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1) Η εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή οικιακών επίπλων και επίπλων γραφείου, κουζίνας, ηλεκτρικών συσκευών, αξεσουάρ κουζίνας, εξοπλισμού κουζίνας, επίπλων υπνοδωματίου, επίπλων σαλονιού επιπλοσυνθέσεων, επίπλων μπάνιου, ειδών υγιεινής, νεροχυτών, μπαταριών, εσωτερικών θυρών, θυρών ασφαλείας, κουφωμάτων, ρολών κουρτίνας, επίπλων τραπεζαρίας, φωτιστικών, ειδών φωτισμού, ηλεκτρολογικών υδραυλικών, ξενοδοχειακού εξοπλισμού, πλακακίων, ειδών θέρμανσης, υλικών επιπλοποιίας, ξύλινων πατωμάτων Laminate, μικροσυσκευών, ταπετσαριών, υαλικών ειδών και χρωμάτων γενικά. 2) Η μεταφορά των παραπάνω ειδών και μηχανημάτων με ίδια ή ξένα μεταφορικά μέσα στους τόπους πώλησής τους. 3) Η για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων εισαγωγή από το εξωτερικό ή εξαγωγή στο εξωτερικό των παραπάνω ή συναφών ειδών και η εμπορία αυτών, καθώς και η εμπορία των άνω ή συναφών ειδών ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης και εν γένει η ενέργεια κάθε συναφούς εργασίας. 4) Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, συνάπτοντας οποιασδήποτε μορφής εμπορικές συμφωνίες αντιπροσωπείας, διανομή ή /και franchising. 5) Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, συναφών της το σκοπό της εταιρείας. 6) Η δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών επί συμβάσεων πώλησης των ανωτέρω ειδών και υπηρεσιών εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, ήτοι με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως χωρίς να είναι απαραίτητη η αυτόχρονη φυσική παρουσία των μερών. Σημειώνεται ότι με τον όρο «ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως» νοούνται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται από την εταιρεία και γίνονται αποδεκτά από τους καταναλωτές μέσω εξοπλισμών ηλεκτρονικής επεξεργασίας η οποία παρέχεται, διαβιβάζεται και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου μέσω του Διαδικτύου ή/και κινητών δικτύων και εφαρμογών. Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 1) Να δημιουργεί υποκαταστήματα σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας και στο εξωτερικό. 2) Να μισθώνει ακίνητα και να τα εξοπλίζει κατάλληλα με εμπορεύματα και άλλα κινητά πράγματα σε σχέση με τα παραπάνω. 3) Να υπομισθώνει τα παραπάνω ακίνητα ή να παραχωρεί την χρήση τους σε τρίτους. 4) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 5) Να αγοράζει, πωλεί και εμπορεύεται για την παροχή των υπηρεσιών της. 6) Η εταιρεία δύναται να παρέχει οιαδήποτε μορφής εγγύηση υπέρ συνεργαζομένων με αυτήν φυσικών και νομικών προσώπων».


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση