Βρέθηκαν 219 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

OX2 GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801793394
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163434401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELEVEN FACILITY AND SUPPORT SERVICES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801631762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160483201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUE RESIDENCES 21 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801528433
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158561301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801496989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157994601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EIGHT BELLS LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε. ΥΠ
Α.Φ.Μ 996807320
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155287901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HYDROGY HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801347070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154843201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση