Σ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΡΟΥΣ 25 , ΑΘΗΝΑ, 10442

Σ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΗΡΟΥΣ 25 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800498623
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125792701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-06-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-06-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.
STAVROPOULOS DIANOMES A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΗΡΟΥΣ 25
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Η χονδρική εμπορία σιγαρέτων, πούρων και γενικά καπνικών προϊόντων και ειδών καπνιστού. Δευτερευόντως η εμπορία καταναλωτικών αγαθών διακινουμένων από σούπερ μάρκετ και περίπτερα, όπως τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊοντων, χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών, αλκοολούχων ποτών, παιχνιδιών και ειδών δώρων, εμπορία τύπου, περιοδικών και χαρτικών και καρτών (τυπωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων). Επίσης η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την αντιπροσώπευση, προώθηση και διαφήμιση των παραπάνω προϊοντων, η διανομή και διακίνηση αυτών, η ανεύρεση θέσεων προώθησης, η εκμίσθωση και υπεκμίσθωση χώρων για τις ανωτέρω δραστηριότητες και κάθε συναφής εργασία.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46171125 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δευτερεύουσα
46171300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
46181207 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46341102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ Δευτερεύουσα
46341201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΖΥΜΩΣΗ (Π.Χ. ΜΗΛΙΤΗ, ΑΠΙΔΙΤΗ, ΥΔΡΟΜΕΛΙΟΥ), ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΚΟΟΛΗ Δευτερεύουσα
46351002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΡΩΝ, ΠΟΥΡΩΝ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥΡΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
46351003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ Δευτερεύουσα
46361307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46492203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
46493201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46493904 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΠΙΠΩΝ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΠΩΝ ΓΙΑ ΠΟΥΡΑ Η ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46901007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
61201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ, ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΛΠ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Δευτερεύουσα
82991902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΚΟΚΑΡΤΩΝ, ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ INTERNET, ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΧΟΝΔΡΙΚΑ Δευτερεύουσα

Σύνδεση