ΑΝΤΩΝΙΟΣ.ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 56 , ΑΘΗΝΑ, 10680

ΑΝΤΩΝΙΟΣ.ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 56 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 021575785
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 691901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-02-1991
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-02-1991
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 56
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση