ΣΤΕΜΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΓΡΑΜΜΟΥ 1Γ , ΚΗΦΙΣΙΑ, 14561

ΣΤΕΜΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΓΡΑΜΜΟΥ 1Γ , ΚΗΦΙΣΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800525617
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127450101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-10-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-10-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

STEMI EXPORTS
STEMI-EXPORTS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΓΡΑΜΜΟΥ 1Γ
  Πόλη:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1 . Σκοπός της εταιρίας είναι: α . Οι εξαγωγές πάσης φύσεως εμπορευμάτων και προιόντων β. Η παροχή υπηρεσίων προς τρίτουνν στην αλλοδαπή γ Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός . 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.-


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46331108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΠΗΓΜΑΤΟΣ Κύρια
46311101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46311201 ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ (ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ) Δευτερεύουσα
46321101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46331101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΟΥΤΥΡΟΥ Δευτερεύουσα
46331301 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Δευτερεύουσα
46341102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ Δευτερεύουσα
46341201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΖΥΜΩΣΗ (Π.Χ. ΜΗΛΙΤΗ, ΑΠΙΔΙΤΗ, ΥΔΡΟΜΕΛΙΟΥ), ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΚΟΟΛΗ Δευτερεύουσα
46351001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ, ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
46351002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΡΩΝ, ΠΟΥΡΩΝ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥΡΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
46371006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΚΑΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ Η ΑΛΛΗ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ Δευτερεύουσα
46371010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΜΗ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
46391201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση