Βρέθηκαν 187 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BIOAXIS HOMECARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801919014
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165800901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FIFTEEN SQUARE ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801880219
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165084901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KS TRAVEL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801816990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163900401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛ. ΔΑΒΙΛΑΣ - ΑΝ. ΔΑΒΙΛΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801791481
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163395601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801773371
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163063801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801742185
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162512101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BUILD UP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801695026
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161658501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

POWERTEC GREEN Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801621295
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160290001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801597520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159838901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση