Βρέθηκαν 170 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Bioenergy Holding Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802171100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171399601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΡΕΞΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ Α.Μ.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ 996574266
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168536201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIOAXIS HOMECARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801919014
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165800901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FIFTEEN SQUARE ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801880219
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165084901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΡΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801850319
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164528201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KS TRAVEL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801816990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163900401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛ. ΔΑΒΙΛΑΣ - ΑΝ. ΔΑΒΙΛΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801791481
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163395601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801773371
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163063801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801742185
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162512101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση