ΗΛΙΑΣ ΛΙΓΓΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 16 , ΑΘΗΝΑ, 17778

ΗΛΙΑΣ ΛΙΓΓΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 16 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 074209013
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133606301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-01-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-03-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΛΙΜΙΤ
LIMIT

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 16
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΤΑΥΡΟΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΤΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση