ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

47 ΧΛΜ. Λ.ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ , ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, 19013

ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


47 ΧΛΜ. Λ.ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ , ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800623660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132691101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-12-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-12-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
47 ΧΛΜ. Λ.ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ
  Πόλη:
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Α) 1. Η αγορά και η πώληση των ακινήτων εν γένει. Η κατασκευή, η αγορά, πώληση, μίσθωση εν γένει κατοικιών, τουριστικών επαύλεων, οικοπέδων γενικά οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 2. Η τουριστική ανάπτυξη και εκμετάλλευση των οικοπέδων και ακινήτων εν γένει, η κατασκευή και η λειτουργία ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά. Η εκμετάλλευση όλων των ειδών των τουριστικών δραστηριοτήτων, η παροχή όλων των ειδών των τουριστικών υπηρεσιών, η εκμετάλλευση και η λειτουργία των εστιατορίων, κέντρων αναψυχής, καθώς και κάθε είδους τουριστικών εγκαταστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, είτε αυτοτελώς η ίδια η εταιρεία είτε σε συνεργασία με οιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή οντότητα, με κάθε προτεινόμενη συνεργασία. Β) Κάθε άλλη πράξη συναφής με την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού. Γ) Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση