Βρέθηκαν 36 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 031074544
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2284901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALBERT CAKE TOY FATMIR


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103246291
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153562801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 142748472
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153396301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 027086651
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6933101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106548932
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146250001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΝΑΡ ΖΗΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800821166
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142094501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARGOP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800783796
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140807201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VOSKI ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800783446
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140794501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση