ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΜΠΡΕΜΙ ΣΥΝ.ΠΕ

ΑΔΡΑΣΤΟΥ 5 , ΑΘΗΝΑ, 11852

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΜΠΡΕΜΙ ΣΥΝ.ΠΕ


ΑΔΡΑΣΤΟΥ 5 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΣΥΝ. Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997217200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133779901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-03-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-03-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΟΜΠΡΕΜΙ ΣΥΝ.ΠΕ
KOMPREMI SYN.PE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΔΡΑΣΤΟΥ 5
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΘΗΣΕΙΟ

Σκοπός Επιχείρησης

Ο Συνεταιρισμός δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχει οικονομικούς σκοπούς που εξυπηρετούν απλώς την πραγμάτωση των μη κερδοσκοπικών επιδιώξεών του και αποβλέπει, κυρίως μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των μελών του, στην διάδοση και ανάπτυξη της ιδέας της αλληλέγγυας οικονομίας .

Σύνδεση