ΑΝ ΧΙΝ CHINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 28 , ΑΘΗΝΑ, 15351

ΑΝ ΧΙΝ CHINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 28 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800644864
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133788001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-03-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-03-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΝ ΧΙΝ CHINA
AN CHIN CHINA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 28
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΛΗΝΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο: (01) ειδών ιματισμού.- (02) υποδημάτων. (03) αποσκευών, τσαντών, πορτοφολιών και παρόμοιων ειδών (04) δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού. (05) λινών οικιακής χρήσης, κουρτίνες, σεντόνια, πετσέτες και παρόμοιων ειδών, (06) ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού, επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, (07) οικιακών επίπλων και μικροσυσκευών, (08) φωτιστικών ειδών και εξοπλισμού, (09) αρωμάτων, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, (10) υαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής. (11) ρολογιών και κοσμημάτων (12) παιχνιδιών κάθε είδους. (13) παιχνιδιών θαλάσσης και παρόμοιων ειδών αναψυχής, (14) εξοπλισμού και ειδών ψαρέματος (15) εργαλείων χειρός (16) ματογυαλίων, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρόμοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων (17) γενικά μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων, (18) η εμπορία τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών, πάσης φύσεως τυποποιημένων ή μη ή νωπών ή κατεψυγμένων προϊόντων και ειδών διατροφής, αγροτικών ειδών, ελαίων και των συναφών ειδών και παρασκευασμάτων.- Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί: 1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, 2) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, 3) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, 4) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, 5) να προβαίνει με οποιονδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην σύναψη συμβάσεων franchise ή factoring, 6) να διενεργεί εισαγωγές και εξαγωγές.- Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της Εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47717100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κύρια
46411300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
46421100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) Δευτερεύουσα
46421200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46441100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46471100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46481000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46491900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46493200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
46493315 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΩΝ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΕΤΟΝΙΑ, ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ Η ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46493322 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δευτερεύουσα
46493400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Δευτερεύουσα
46493900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46493905 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47524700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
47595500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
47595600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47595804 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47595811 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ Δευτερεύουσα
47646523 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΩΝ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΕΤΟΝΙΑ, ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ Η ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47727200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47727300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Δευτερεύουσα
47757600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47778200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47788309 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
47788600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47788610 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47918600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση