ΦΕΡΣΤ ΟΠΣΙΟΝ ΤΙΜ ΙΚΕ

ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 7 , ΑΘΗΝΑ, 11147

ΦΕΡΣΤ ΟΠΣΙΟΝ ΤΙΜ ΙΚΕ


ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 7 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800658647
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134526801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-05-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-05-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΦΕΡΣΤ ΟΠΣΙΟΝ ΤΙΜ
FERST OPSION TIM

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 7
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΑΛΑΤΣΙ
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και με κάθε τρόπο εκμετάλλευση τηλεοπτικών και μουσικών προγραμμάτων και εκπομπών καθώς επίσης και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και υλικών φορέων συμβατών με αυτούς, όπως ενδεικτικά CD-ROM και CD-DVD. Στα ανωτέρω ρητά συμπεριλαμβάνεται και η ψηφιακή εκμετάλλευση. 2. Η οργάνωση κάθε είδους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και η εκμετάλλευση κάθε είδους επιχειρήσεων και χώρων θεάματος και ψυχαγωγίας. 3. Η λήψη αδειών χρήσης τραγουδιών από οίκους του εσωτερικού ή εξωτερικού και η αντιπροσώπευση καλλιτεχνών μουσικών έργων και καταλόγων. 4. Διοργάνωση συναυλιών, εκθέσεων, δεξιώσεων, σεμιναρίων και κάθε είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων σε ιδιώτες, δήμους, δημόσιο. 5. Management ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού στην ελληνική επικράτεια, είτε σε Web TV, είτε σε Internet Radio, στο διαδίκτυο ή και εκτός αυτού. 6. Η έκδοση, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, αναπαραγωγή και καθ’ οιονδήποτε εν γένει τρόπο εκμετάλλευση και διανομή στην Ελλάδα και το εξωτερικό κάθε είδους βιβλίων, εντύπων, υλικών, φορέων ήχου και ήχου και εικόνας, όπως επίσης και η εισαγωγή και εν γένει εμπορία ηλεκτρονικών συσκευών ήδη σήμερα γνωστών ή που προκύπτει να εφευρεθούν στο μέλλον. 7. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών ρουχισμού, αξεσουάρ, ειδών δώρων και ηλεκτρονικών συσκευών αναπαραγωγής και αποθήκευσης ήχου και εικόνας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τρίτες χώρες. Οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου. Δημιουργία αυθεντικών σχεδίων, λογοτύπων, με δυνατότητα χονδρικής και λιανικής πώλησης. Η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση συμβολαίων, σχετικών με τους σκοπούς της εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 8. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία εποχικών ειδών, παιχνιδιών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και η εισαγωγή ή και λιανικό εμπόριο ψιλικών και παρόμοιων ειδών, λοιπών μικροαντικειμένων πολυτελών ή μη (όχι από πολύτιμα μέταλλα ή λίθους) και ψευτοκοσμημάτων. 9. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και καθ’ οιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση κάθε είδους υλικών αντικειμένων που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρείας ή με οποιαδήποτε μορφή συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις έχουσες όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες με αυτές της εταιρείας. 10. Η αντιπροσώπευση και η συλλογή Πνευματικών και Συγγενικών δικαιωμάτων. 11. Η απορρόφηση κοινοτικών ή άλλων προγραμμάτων. 12. Η προβολή και ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων. 13. Παροχή κάθε είδους διαφημιστικών υπηρεσιών. 14. Καταχωρίσεις και πωλήσεις μέσω Telemarketing. 15. Επιχειρηματικά και διαφημιστικά δώρα. 16. Παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα και κάθε είδους εταιρείες σε Ελλάδα και Εξωτερικό. 17. Σύνθεση, ηχογράφηση και παραγωγή τραγουδιών για κάθε είδους εμπορική εκμετάλλευση. 18. Μάνατζμεντ κάθε είδους καλλιτεχνών (Ελλήνων ή ξένων) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και οποίες ενέργειες απαιτούνται για την ένα γένει προβολή τους. 19. Γραφιστικές υπηρεσίες και δημιουργία διαφημίσεων για όλα τα μέσα επικοινωνίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
82991903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΕΣ) Κύρια
46431302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
58111900 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
59203300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
77401901 Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άϋλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων Δευτερεύουσα
82991908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ) Δευτερεύουσα
90031100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ, ΓΛΥΠΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
90041009 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
90041011 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση