Βρέθηκαν 89 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Α. ΜΑΥΡΟΣ - Β. ΜΑΥΡΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802285268
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173634201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

C.K.P INNOVATIVE CONSTRUCTION Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802039371
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168688901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

QUEENHAIR EXTENSIONS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802033053
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168553001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΜΠΑΣΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996861808
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159155701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OMALON Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801340215
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154723001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAXMED ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801269191
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153130701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.Θ.ΑΝ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801263844
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153010501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEKROTORS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801238282
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152426101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση