ΤΕΡΑ ΠΕΤΡΟΛ Ο.Ε.

ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 32 , ΑΙΓΑΛΕΩ, 11142

ΤΕΡΑ ΠΕΤΡΟΛ Ο.Ε.


ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 32 , ΑΙΓΑΛΕΩ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 800671497
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135108501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-06-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-06-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 32
  Πόλη:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΤΗΣΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1) Η εμπορία πετρελαίου θέρμανσης από νόμιμες εγκαταστάσεις μεταπώλησης. 2) Η ενέργεια οποιασδήποτε εμπορικής επιχειρήσεως επί των πετρελαιοειδών, ορυκτελαίων, φυσικού αερίου και καυσίμων υλών γενικά, πάσης φύσεως χημικών ουσιών και παραγώγων πετρελαίου και γενικών χημικών ουσιών και παραγώγων, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών ως και η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, ως και εγκαταστάσεων μεταπώλησης πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης 3) Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού ως και η ανάληψη πάσης παραγγελειοδοτικής ή μεσιτικής εργασίας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 4) Η διαχείριση πολυκατοικιών - κτιρίων και γενικά η παροχή υπηρεσιών, όπως καθαρισμοί δεξαμενών κοινόχρηστων χώρων, απολυμάνσεις , μυοκτονίες , πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων, συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης , έκδοση κοινοχρήστων, συντήρηση και κατασκευή κήπων κλπ. 5) Οι οδικές μεταφορές υγρών καυσίμων, ασφάλτου και γενικότερα πετρελαικών προιόντων, με δικά της βυτιοφόρα ή τρίτων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση