ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΕΙ ΑΘΗΝΑ ΙΚΕ

ΓΟΥΝΑΡΗ 47 , ΓΛΥΦΑΔΑ, 16561

ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΕΙ ΑΘΗΝΑ ΙΚΕ


ΓΟΥΝΑΡΗ 47 , ΓΛΥΦΑΔΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800806280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141502101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-02-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-02-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΕΙ ΑΘΗΝΑ
ATHENS CALLS ATHENS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΓΟΥΝΑΡΗ 47
  Πόλη:
ΓΛΥΦΑΔΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: Α. Η ανάπτυξη συνεργειών στο κοινωνικό, πολιτιστικό, αναπτυξιακό και ερευνητικό επίπεδο και δεσμών μεταξύ Πόλεων που φέρουν την επωνυμία «Αθήνα» σε παγκόσμια κλίμακα. Η επιχειρηματική ιδέα που αντιπροσωπεύεται μέσα από αυτήν την επιδίωξη, θεμελιώνεται μέσα από 3 βασικούς άξονες : 1. Να δημιουργήσει τρεις (3) πυλώνες προώθησης του Ελληνικού Πολιτισμού με συγκεκριμένα αντικείμενα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, σε πόλεις ανά τον κόσμο με το όνομα Αθήνα, ως τίτλο ή ως προσωνύμιο. 2. Να δημιουργήσει κάθετη και μονοσήμαντη επικοινωνία με τις πόλεις αυτές και να επιδιώξει τη διατήρηση μόνιμης σύνδεσης με φορείς εκπαιδευτικών, τουριστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων αυτών των πόλεων. 3. Να αναπτύξει μια παγκόσμια κίνηση υπέρ των αξιών του Ελληνικού Πολιτισμού όπως αυτός συμβολίζεται από το όνομα ΑΘΗΝΑ στους τομείς του Θεάτρου, της Πολιτικής, της Ιστορίας, της Φιλοσοφίας και της Διατροφής. Β. Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να: Σχεδιάζει προγράμματα Κατάρτισης Ενηλίκων, Βιωματικής Εκπαίδευσης, και Δια Βίου Μάθησης, όπως σεμινάρια, εργαστήρια, μακροχρόνια προγράμματα σπουδών, μάθηση από απόσταση, μέσω διαδικτύου κ.α., προς ιδιώτες, επαγγελματίες, στελέχη και εργαζομένους επιχειρήσεων και οργανισμών, με έμφαση στην εφαρμογή των βιωματικών εκπαιδευτικών μεθόδων και την ανάπτυξη της φαινομενολογικής προσέγγισης. Συνεργάζεται με εθνικούς και διεθνείς Κρατικούς Οργανισμούς, Μορφωτικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επαγγελματικούς Φορείς, Οργανώσεις, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Ιδιωτικές ανά την υφήλιο, με στόχο την οργάνωση και εκτέλεση κοινών προγραμμάτων και ευρύτερων συνεργειών, όπως: Η δημιουργία on line Διεθνούς Παναθηναϊκού Πανεπιστημίου με έδρες τμημάτων σε διάφορες Αθήνες του κόσμου και η Ανάπτυξη - Εδραίωση ενός θεσμού Παναθηναϊκών Ολυμπιάδων Γνώσης και Πολιτισμού στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα με σημαντικό Εκπαιδευτικό και Οικονομικό περιεχόμενο. Διαμορφώνει στοχευμένα ειδικά διαπανεπιστημιακά/ εργαστηριακά προγράμματα με συνέργειες ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα με στόχο την έρευνα και την προώθηση της καινοτομίας στο Πολιτισμό –Τουρισμό. Συστήνει, οργανώνει και υποστηρίζει ανοικτά διεπαγγελματικά Δίκτυα με στόχο την προαγωγή και την εξέλιξη ενός δικτύου προώθησης ελληνικών προϊόντων προστιθέμενης διατροφικής αξίας. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να έχουν μια μονοσήμαντη σχέση με τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και με τη σημερινή διατροφική εξέλιξη των ανθρώπων, τα οποία θα έχουν μία κοινή ετικέτα προώθησης. Διεξάγει Επιστημονική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και επαγγελματικού “Know – how” με έμφαση στη χρήση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Πιστοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και της καταρτίζει συμβούλους και λειτουργούς συναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας. Συνιστά κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση κάθε νομικού τύπου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό παντός νομικού τύπου καθώς και με κοινοπραξίες. Ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω. Β. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση