ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΣΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 1 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12133

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΣΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 1 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 037592985
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142090701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-03-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-03-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΟΙΝΙΚΟ
OINIKO

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 1 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση