ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ.- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε.

ΣΟΛΩΝΟΣ 85 , ΑΘΗΝΑ, 10679

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ.- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε.


ΣΟΛΩΝΟΣ 85 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800823227
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142163901000 ↗
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-04-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
NEMA PROBLEMA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΟΛΩΝΟΣ 85
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

α. Η παροχή δημοσιογραφικών υπηρεσιών β. Η σύνθεση, συναρμολόγηση των περιοδικών και κάθε είδους εντύπου και εκπομπών (μοντάζ), η δημιουργία, οργάνωση και επιμέλεια των κειμένων και των σεναρίων των εντύπων και των εκπομπών που θα γίνονται είτε μέσω διαδικτύου (internet) είτε μέσω εκπομπών, γ. Η έκδοση ημερησίων ή εβδομαδιαίων περιοδικών, ειδικών εφημερίδων και κάθε είδους εvrύπου γενικού ή ειδικού περιεχομένου, δ. Η έκδοση και εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή βιβλίων, περιοδικών και συγγραμμάτων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, καθώς και μεταφράσεων κάθε είδους εvrύπου, ε. Η πρακτόρευση, διανομή και κυκλοφορία των εντύπων που περιγράφονται στις παραγράφους γ΄ και δ΄, είτε πρόκειται για δικά της είτε για ξένη έκδοση, στ. β. Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης, γ. Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης, δ. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών καθώς και κινηματογραφικών έργων, ε. Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που συνδυάζουν την εκπομπή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή εικόνας, σχεδίων και πληροφοριών προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο είτε μέσω διαδικτύου (internet) είτε με απευθείας σύνδεση, στ. Η διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδεunκών σεμιναρίων, προγραμμάτων και διαλέξεων με σκοπό την κατάρnση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και άλλων ιδιωτών σε δημοσιογραφικά, οικονομικά, ιστορικά, φορολογικά και άλλα θέματα και μέσω διαδικτύου (internet), ζ. Η συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση εσωτερικών και διεθνών ειδήσεων, φωτογραφιών καθώς και ραδιοφωνικού η τηλεοπτικού υλικού και η διανομή τους σε όλα τα Μέσα ΜαζιΊCi}ς ενημέρωσης της Ελλάδας και του εξωτερικού, η ενημέρωση των αλλοδαπών είτε αυτοί κατοικούν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό της χώρας και η μετάδοση των ειδήσεων σχετικά με τα κύρια πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. θ. Η παροχή προς τρίτους για μίσθωση των υλικών που απαιτούνται για την σύνθεση , συναρμολόγηση των περιοδικών και κάθε είδους εντύπου και εκπομπών καθώς και των καμερών. Για την επίτευξη, προώθηση και ανάπτυξη των σκοπών της εταιρείας είναι επιτρεπτό να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εμπείρων δημοσιογράφων και ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι διαπνέονται από τις αρχές της ειλικρίνειας, της ακρίβειας, της αμεροληψίας και της υπευθυνότητας. Να διατηρεί δίκτυο ανταποκριτών και συνεργατών σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού και να οργανώνει ε ιδ ικές αποστολές συνεργατών της σε περιοχές που απαιτούν ειδική δημοσιογραφική κάλυψη. Να συνεργάζεται με διεθνή ή εθνικά πρακτορεία ειδήσεων, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διεθνείς ή εθνικές επαγγελματικές επιστημονικές δημοσιογραφικές. πολιτιστικές και κοινωνικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και οργανισμούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
63991001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ Κύρια
47626203 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΥΣΕΩΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Δευτερεύουσα
58111000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
59121900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
59202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
60101200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Δευτερεύουσα
60202000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Δευτερεύουσα
63911200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
77291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΒΙΝΤΕΟ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση