Βρέθηκαν 57 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VRELIUS PROJECTS LIMITED


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996647423
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164294901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PUBLIC CLOUD GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801680492
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161376201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VISION PARK GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801563750
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159208201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΙΡΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801492782
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157923401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΡΛΑΝΚΙΤΖΙΔΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137530624
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151164901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση