ΣΙΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΟΥΛΗΣ 35 , ΑΘΗΝΑ, 10557

ΣΙΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΒΟΥΛΗΣ 35 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800833675
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142465801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-05-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-05-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Σ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
S.H. CULTURAL SINGLE MEMBER P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΟΥΛΗΣ 35
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) (ΚΑΔ 82.30.00.00) Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, 2) (ΚΑΔ 82.30.11.02) Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, 3) (ΚΑΔ 59.11.00.00) Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, 4) (ΚΑΔ 93.29.19.00) Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α., 5) (ΚΑΔ 93.29.10.00) Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 6) (ΚΑΔ 93.29.20.00) Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α., 7) (ΚΑΔ 74.30.00.00) Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας, 8) (ΚΑΔ 82.30.11.01) Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων, 9) (ΚΑΔ 58.11.10.00) Έκδοση έντυπων βιβλίων, 10) (ΚΑΔ 70.21.00.00) Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, 11) (ΚΑΔ 58.13.20.00) Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων 12) (ΚΑΔ 58.14.20.00) Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους, 13) (ΚΑΔ 58.13.00.00) Έκδοση εφημερίδων, 14) (ΚΑΔ 90.02.10.00) Υπηρεσίες υποστήριξης καλλιτεχνών, 15) (ΚΑΔ 58.14.00.00) Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους, 16) (ΚΑΔ 90.02.12.00) Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 17) (ΚΑΔ 73.12.00.00) Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης, 18) (ΚΑΔ 58.11.30.00) Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων, 19) (ΚΑΔ 59.11.10.00) Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος, 20) (ΚΑΔ 59.11.11.00) Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, 21) (ΚΑΔ 59.11.11.01) Υπηρεσίες παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών, 22) (ΚΑΔ 59.11.11.02) Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών, 23) (ΚΑΔ 59.11.12.00) Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο, 24) (ΚΑΔ 59.11.12.01) Υπηρεσίες βιντεοσκοπήσεων για προώθηση πωλήσεων, 25) (ΚΑΔ 59.11.12.02) Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών, 26) (ΚΑΔ 59.11.24.00) Υπηρεσίες διάθεσης ταινιών και άλλων βίντεο, που κατεβάζονται (download) από το Internet, 27) (ΚΑΔ 59.13.11.00) Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα κινηματογραφικών ταινιών και για τα έσοδά τους, 28) (ΚΑΔ 59.13.11.01) Υπηρεσίες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, 29) (ΚΑΔ 59.13.11.02) Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών, 30) (ΚΑΔ 59.20.13.00) Παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων, 31) (ΚΑΔ 59.20.20.00) Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος παραγωγή πρωτοτύπων ραδιοφωνικού προγράμματος, 32) (ΚΑΔ 59.20.21.00) Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος, 33) (ΚΑΔ 59.20.22.00) Παραγωγή πρωτοτύπων ραδιοφωνικού Προγράμματος, 34) (ΚΑΔ 59.20.30.00) Υπηρεσίες μουσικών εκδόσεων, 35) (ΚΑΔ 59.20.35.00) Υπηρεσίες κατεβάσματος (downloads) μουσικής, 36) (ΚΑΔ 59.20.40.00) Υπηρεσίες χορήγησης άδειας για τα δικαιώματα χρήσης ακουστικών πρωτοτύπων, 37) (ΚΑΔ 59.20.40.00) Υπηρεσίες χορήγησης άδειας για τα δικαιώματα χρήσης ακουστικών πρωτοτύπων, 38) (ΚΑΔ 93.19.11.00) Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων, 39) (ΚΑΔ 93.19.19.00) Άλλες υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής, 40) (ΚΑΔ 62.01.11.03) Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia), 41) (ΚΑΔ 93.21.10.03) Υπηρεσίες πανηγυριών (τοπικών εορτών) και εκθέσεων εμπορικού χαρακτήρα, , 42) (ΚΑΔ 63.11.30.00) Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο, 43) (ΚΑΔ 63.12.00.00) Δικτυακές πύλες (web portals), 44) (ΚΑΔ 63.12.10.00) Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals), 45) (ΚΑΔ 63.12.10.00) Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals), 46) (ΚΑΔ 63.99.20.00) Παραγωγή πρωτοτύπων συλλογών δεδομένων/ πληροφοριών, 47) (ΚΑΔ 58.19.29.00) Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου π.δ.κ.α.,, 48) (ΚΑΔ 58.12.20.00) Παραγωγή επιγραμμικών (on line) καταλόγων τηλεφωνικών, ταχυδρομικών διευθύνσεων και κάθε είδους, 49) (ΚΑΔ 70.22.11.05) Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, 50) (ΚΑΔ 70.22.13.00) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, 51) (ΚΑΔ 70.22.14.00) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, 52) (ΚΑΔ 70.22.15.00) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής, 53) (ΚΑΔ 70.22.17.00) Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών, 54) (ΚΑΔ 70.22.20.00) Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών, 55) (ΚΑΔ 70.22.30.00) Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, 56) (ΚΑΔ 70.22.40.00) Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης, 57) (ΚΑΔ 73.11.11.00) Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης, 58) (ΚΑΔ 73.11.12.00) Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών, 59) (ΚΑΔ 73.11.13.00) Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης, 60) (ΚΑΔ 73.11.19.00) Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης, 61) (ΚΑΔ 73.12.10.00) Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 62) (ΚΑΔ 73.12.12.01) Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων, 63) (ΚΑΔ 73.12.13.00) Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης, 64) (ΚΑΔ 73.12.14.00) Πώληση διαφήμισης σχετικά με εκδηλώσεις, 65) (ΚΑΔ 73.12.19.00) Άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης, 66) (ΚΑΔ 73.12.20.00) Μεταπώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης, 67) (ΚΑΔ 73.20.19.03) Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών, 68) (ΚΑΔ 73.20.19.02) Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων, 69) (ΚΑΔ 73.20.00.00) Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις, 70) (ΚΑΔ 73.20.10.00) Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες, 71) (ΚΑΔ 73.20.11.00) Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες, 72) (ΚΑΔ 73.20.12.00) Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: στατιστικές ad hoc έρευνες, 73) (ΚΑΔ 73.20.13.00) Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: περιοδικές και τακτικές στατιστικές έρευνες, 74) (ΚΑΔ 73.20.14.00) Υπηρεσίες έρευνας αγοράς εκτός από τις στατιστικές έρευνες, 75) (ΚΑΔ 73.20.19.00) Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς, 76), (ΚΑΔ 58.11.42.00) Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής, 77), (ΚΑΔ 58.19.20.00) Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου, 79) (ΚΑΔ 85.59.19.08) Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, 80) (ΚΑΔ 82.30.12.00) Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων, 81) (ΚΑΔ 82.30.12.01) Υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων, 82) (ΚΑΔ 82.30.12.02) Υπηρεσίες παροχής και εγκατάστασης εξοπλισμού εκθέσεων, 83) (ΚΑΔ 85.41.10.00) Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 84) (ΚΑΔ 85.41.11.00) Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, 85) (ΚΑΔ 85.41.12.00) Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, 86) (ΚΑΔ 85.41.13.00) Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, 87) (ΚΑΔ 85.59.19.05) Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, 88) (ΚΑΔ 85.59.19.06) Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή. 89) (ΚΑΔ 85.59.10.00) Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 90) (ΚΑΔ 78.10.11.01) Υπηρεσίες εύρεσης καλλιτεχνών για θεάματα, 91) (ΚΑΔ 82.99.19.03) Υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εσόδων τους (εκτός από ταινίες), γενικότερα υπηρεσίες μεσιτείας για καλλιτέχνες και αθλητές και μεσιτεία για διάθεση υπηρεσιών καλλιτεχνών και αθλητών, υπηρεσίες αντιπροσωπείας και αντιπροσώπευση αλλοδαπών εταιρειών με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, αλλά και με κάθε άλλο εμπορικό σκοπό, ο οποίος επιτρέπεται από το νόμο. Κάθε άλλο συναφή εμπορικό, κερδοσκοπικό σκοπό. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Προς την επίτευξη κέρδους, η εταιρεία αυτή δύναται να έχει σαν σκοπό κάθε εκ του νόμου επιτρεπόμενη να ασκηθεί Οικονομική Δραστηριότητα. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
82300000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Κύρια
58111000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
58113000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ (ON LINE) ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
58130000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58132000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ (ON LINE) ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58140000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
58142000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ (ON LINE) ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
59110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
59111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
70210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
73120000 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
74300000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
78101101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ Δευτερεύουσα
90021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
93291000 ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
93291900 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
93292000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση