Βρέθηκαν 115 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΤΕΡ Α.Ε – ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996484377
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177127701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 033470794
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169258601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WOERA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801898235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165400601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΤΕΡ Α.Ε – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996658554
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163042501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Aνώνυμη Eταιρεία (Ι.Π.Ε. Α.Ε.)


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996647054
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164162301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2021
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VHPH PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801390280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155784001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PEARLS ROOM Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801308880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154068501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126070369
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 87128702000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση