ΑΓΡΟΜΕΞ (AGROMEX) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΙΜΙΝΙΑ 0 , ΑΥΛΩΝΑ, 19011

ΑΓΡΟΜΕΞ (AGROMEX) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΘΕΣΗ ΚΙΜΙΝΙΑ 0 , ΑΥΛΩΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094176816
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 383201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-08-1986
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-08-1986
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕ
AGROMEX AE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΣΗ ΚΙΜΙΝΙΑ 0
  Πόλη:
ΑΥΛΩΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΛΑΚΑΣΑ - ΑΥΛΩΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η αγορά από οίκους και επιχειρήσεις του εξωτερικού (εισαγωγή) και του εσωτερικού και η πώληση α) κάθε είδους Γεωργικών μηχανημάτων, εργαλείων συσκευών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, β) αγροτικών, φορτηγών, επιβατικών και άλλων αυτοκινήτων όπως και ανταλλακτικών αυτών, γ) συσκευών και ειδών κάθε τύπου βιοτικού και οικιακού, αστικού και αγροτικού εξοπλισμού όπως και ανταλλακτικών. Η εξαγωγή των ως άνω ειδών στην αλλοδαπή. 2. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού κι εσωτερικού και γενικά η συνεργασία ή συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες που επιδιώκουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. 3. Η συναρμολόγηση και κατασκευή παντός είδους μηχανημάτων γεωργικής ή και αστικής χρήσης καθώς και η εξαγωγή τους στην αλλοδαπή 4.Η διενέργεια τεχνικών ελέγχων , δοκιμών ,πιστοποιήσεων και αναλύσεων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46611000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κύρια
27113200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΕΥΓΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ· ΑΛΛΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΩΝ Δευτερεύουσα
28301000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΔΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
28306000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ Η ΨΕΚΑΣΜΟ ΥΓΡΩΝ Η ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ Δευτερεύουσα
46611105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46611109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46611118 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ Η ΨΕΚΑΣΜΟ ΥΓΡΩΝ Η ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Δευτερεύουσα
46611119 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΩΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΡΕΦΤΗΡΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46611200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ Δευτερεύουσα
46611203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΕΖΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ Δευτερεύουσα
46611204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ Η ΨΕΚΑΣΜΟ ΥΓΡΩΝ Η ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ Δευτερεύουσα
46691414 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΙΟΥ, ΜΗΛΙΤΗ, ΦΡΟΥΤΟΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691513 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΕΥΓΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ Δευτερεύουσα
46691532 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691542 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 37,5 W, ΑΛΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
46691548 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Δευτερεύουσα
46691926 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Η ΛΙΘΟΚΟΛΛΗΣΗ Δευτερεύουσα
46691942 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΕΡΑΝΤΛΙΩΝ Η ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ Η ΑΕΡΙΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
46691945 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ Δευτερεύουσα
46691964 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46691986 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΩΝ (ΜΠΟΥΖΙ), ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, ΔΥΝΑΜΟΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΦΟΝΔΥΛΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, ΠΗΝΙΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Δευτερεύουσα
46692003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46692012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
46611100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Βοηθητική

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση