ΛΩΛΗΣ ΑΘΑ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΩΡΟΥ 3 , ΑΘΗΝΑ, 10431

ΛΩΛΗΣ ΑΘΑ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΔΩΡΟΥ 3 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800846093
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142831301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-06-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-06-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MEDILOL PARAPHARMACY

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΩΡΟΥ 3
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1.1. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών βασικών προϊόντων και παρασκευασμάτων. 1.2. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο προβιταμινών, βιταμινών και των παραγώγων τους. 1.3. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο συγκολλητικών επιδέσμων, χειρουργικών ραμμάτων και παρόμοιων υλικών. 1.4. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο επιδεσμικού υλικού, εργαστηριακών ειδών, ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών από γυαλί. 1.5. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών. 1.6. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ορθοπεδικών ειδών, ελαστικό νήμα ή λάστιχο, κηλεπιδέσμων και παρόμοιων ειδών. 1.7. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών. 1.8. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο αποστειρωτικών διαλυμάτων φακών επαφής. 1.9. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά. 1.10. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών. 1.11. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, συμπεριλαμβανομένων και των στερεωτικών πολτών και σκονών για την οδοντοστοιχία. 1.12. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος, συμπεριλαμβανομένων και των αντιηλιακών. 1.13. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή. 1.14. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο σκονών που χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά ή για καλλωπισμό. Τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί η εταιρεία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία ή Consortium). 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρεία δύναται: 2.1. Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό. 2.2. Να συστήνει, σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, εταιρείες ή κοινοπραξίες καθώς επίσης και να συμμετέχει σε αυτά. 2.3. Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων, οποιαδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή και δραστηριότητα. 2.4. Να αντιπροσωπεύει, με σκοπό το κέρδος, ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή και δραστηριότητα. 2.5. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 2.6. Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετάσχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή και δραστηριότητα. 2.7. Να συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία ή να απορροφήσει άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές η να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία. 2.8. Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, καθώς και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη η οποία κατά τις περιστάσεις, θα μπορούσε να σχετίζεται, συνολικά ή μερικά, με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46461110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κύρια
46451001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Δευτερεύουσα
46451003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46451006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
46451007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Η ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ, [ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟΙ ΠΟΛΤΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ] Δευτερεύουσα
46451008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ) Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46451011 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΑΠΟΥΝΙ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Δευτερεύουσα
46451012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Η ΓΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ Δευτερεύουσα
46461111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΩΝ, ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46461112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46461210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ Δευτερεύουσα
46461212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461219 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46461224 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47737402 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Δευτερεύουσα
47737405 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47737406 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47747510 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47747515 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47747522 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47757605 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47757610 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
47757611 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Η ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ, (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟΙ ΠΟΛΤΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ) Δευτερεύουσα
47757612 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ) Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47757614 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΑΠΟΥΝΙ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Δευτερεύουσα
47757615 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Η ΓΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση