Βρέθηκαν 59 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

farmAIr Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802185454
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171680401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

J.K DENTAL OFFICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801531081
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158608901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EASTMED CAPITAL PROPERTY 1 Μονοπρόσωπη A.E


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801089155
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148819101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΚΡΑΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132042105
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154467901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

O-MOBILE AND DEVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801326024
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154459301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FLORIAN MIU ΤΟΥ VASILE


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 176039080
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152681501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FLORIN-MARIAN BUCUR ΤΟΥ TUDOREL


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 173727669
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150254301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RIMON PROPERTY 3 ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801124555
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149661601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CUBE PHARMA & NUTRITION ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 999067907
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6235801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΑΤΑΛΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 142675739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148760201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση