ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 78 - 80 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17672

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 78 - 80 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800848209
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142888801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-06-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-06-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Belle Reve

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 78 - 80
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι η: 1. Ερμηνεία, εκτέλεση μουσικών έργων, μουσική επιμέλεια, ενορχήστρωση. 2. Είσπραξη εύλογης αμοιβής και πάσης φύσεως ποσών από πάσης φύσεως τρίτους συμπεριλαμβανομένων και των ΟΣΔ για πάσης φύσεως καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 3. Διοργάνωση, επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 4. Έκδοση, παραγωγή και πώληση περιοδικών, μουσικών δίσκων, cd, cd rom, βιντεοταινιών και λευκωμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 5. Παραγωγή ραδιοφωνικών και οπτικοακουστικών προγραμμάτων και μετάδοση αυτών μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης και διαδικτύου και κάθε γνωστού σήμερα τρόπου μετάδοσης στο κοινό. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται, να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους, να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση