Βρέθηκαν 102 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

My Services Facility Stations S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 802056656
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169063301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2023
  • ACTIVE 

MTG SERVICE SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801897761
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165392401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-08-2022
  • ACTIVE 

DELTA MOTORS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801795603
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163479401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2022
  • ACTIVE 

CMAD TECHNIKI SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801512748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158272701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2021
  • ACTIVE 

AIDFOREXPORT MONOPROSOPI I.K.E.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801492407
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157913901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2021
  • ACTIVE 

MILENA MIRZOIAN TOY STEPAN


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 162165374
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157526401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2020
  • ACTIVE 

POLITICAL PUBLISHING IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801441493
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156910101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2020
  • ACTIVE 

YIAMI SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801422560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156481101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2020
  • ACTIVE 

DF 212 PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801305803
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153997101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2020
  • ACTIVE 

Σύνδεση