ADRIATICA HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 72 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15234

ADRIATICA HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 72 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800851994
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143009901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-06-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-06-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ADRIATICA HELLAS Ε.Π.Ε.
ADRIATICA HELLAS L.T.D.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 72
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Η Εταιρία έχει ως κύριο σκοπό την εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή λιπασμάτων και όλων των προϊόντων θρέψης – ειδικών και νέας τεχνολογίας- που απευθύνονται στην γεωργική παραγωγή, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε κάθε εν γένει χώρα της αλλοδαπής. Επίσης την παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή άλλων εισροών και τεχνικών μέσων για την γεωργική παραγωγή και την κτηνοτροφία. Η εταιρία μπορεί επίσης να αναλαμβάνει υπηρεσίες εμπορικής αντιπροσώπευσης λιπασμάτων και όλων των προϊόντων θρέψης, εισροών και τεχνικών μέσων που απευθύνονται στην γεωργική παραγωγή και την κτηνοτροφία, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε κάθε εν γένει χώρα της αλλοδαπής. Η εταιρία εμπορεύεται αυτή κατ’ αποκλειστικότητα για την Ελλάδα και την Κύπρο, όλα τα προϊόντα του Ομίλου της Adriatica Ιταλίας, λαμβάνει άδειες κυκλοφορίας των προϊόντων όπου απαιτείται βάσει της σχετικής Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας και παράλληλα κατέχει τα δικαιώματα για την Ελλάδα και την Κύπρο των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων του ομίλου της Adriatica Spa Ιταλίας. Η Εταιρία μπορεί να αναπτύσσει εμπορική, παραγωγική, εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα στον τομέα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, του πολλαπλασιαστικού υλικού, των ζωοτροφών και πρώτων υλών ζωοτροφών καθώς και των τεχνολογιών και τεχνικών μέσων συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών, που είναι απαραίτητα στην γεωργία και την κτηνοτροφία. Η Εταιρία μπορεί να αναπτύσσει οποιαδήποτε εμπορική, παραγωγική και άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορικής αντιπροσώπευσης, σε κάθε τομέα της χημικής βιομηχανίας. Η Εταιρία για όλα τα προϊόντα και πρώτες ύλες, υγρά και στερεά, μπορεί να ασκεί δραστηριότητες για την ίδια ή για λογαριασμό τρίτων, που αφορούν τις υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής, την διαχείριση και την οργάνωση αποθηκών, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, της εκφόρτωσης, των οδικών μεταφορών και των μεταφορών με όλα τα μεταφορικά μέσα. Η Εταιρεία, για την επίτευξη των σκοπών της, μπορεί να διενεργεί, παράλληλα με την κύρια δραστηριότητα, αγοροπωλησίες ακίνητων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων. Μπορεί μόνο για την δημιουργία υποδομών που σχετίζονται με την επίτευξη των σκοπών της να χορηγεί εγγυήσεις δανείων, διασφαλίσεις, καταθέσεις, εγγυήσεις υπέρ τρίτων καθώς επίσης, και να μετέχει άμεσα ή έμμεσα σε μετοχές άλλων εγχώριων και αλλοδαπών εταιρειών και σε κοινοπραξίες, που έχουν ανάλογους, παρόμοιους ή και συνδεδεμένους σκοπούς. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η εταιρεία δύναται για την επίτευξη των σκοπών της, να αναπτύξει δραστηριότητες franchising. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε. και Α.Ε. με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή έχουν ανάλογο, παρόμοιο ή συνδεόμενο σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. Η Εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να προβαίνει σε χρηματοδοτικές μισθώσεις και ασφαλίσεις. Η Εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της δύναται να προβαίνει σε κάθε είδους δημόσια ή ιδιωτική χρηματοδότηση και να μετέχει σε Επενδυτικά Αναπτυξιακά προγράμματα. Η Εταιρία, δύναται να συνεργάζεται με Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής με σκοπό την επιστημονική έρευνα επί των προϊόντων της ή την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των ιδρυμάτων αυτών, προβαίνοντος σε κατάλληλες επιχειρηματικές ενέργειες και δραστηριότητες. Η Εταιρία μπορεί να επενδύει τα διαθέσιμα της σε οιανδήποτε μορφή επένδυσης στη Ελλάδα και εκτός αυτής, ενδεικτικά αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, ομόλογα, παράγωγα, κ.λ.π.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46751100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κύρια
20150000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
46121300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46211100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
46211200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ) Δευτερεύουσα
46211400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Δευτερεύουσα
46611000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46611100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
46611200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ Δευτερεύουσα
46751101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46751102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46751103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46751104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
46751105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ Δευτερεύουσα
46751106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ Δευτερεύουσα
46751107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46751108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΙΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46751109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46751110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46751111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
46751112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΦΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΜΠΡΙΚΕΤΕΣ Δευτερεύουσα
46751113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Η ΑΡΓΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΚΑΡΝΑΛΙΤΗ, ΣΥΛΒΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΛΙΟΥ Δευτερεύουσα
46751114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46751115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ, ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ, ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΑΜΜΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΑΜΜΩΝΙΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση