Βρέθηκαν 196 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

KLIOUMIS GRIGORIOS KAI SIA L.P.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 802067529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169285601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2023
  • ACTIVE 

MAVILI EXPORTS SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 802025956
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168400201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2023
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

DOLIT INVESTMENTS SINGLE MEMBER S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801993299
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167772701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2022
  • ACTIVE 

POSEIDON REAL ESTATE IV SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801912560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165669101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2022
  • ACTIVE 

MBN HOLDING L.P.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801905175
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165524201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-2022
  • ACTIVE 

E-DEPLOYMED P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801860350
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164703801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-06-2022
  • ACTIVE 

P.PROKOPIOU G.BALATSOS L.P.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801785474
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163284401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ACTIVE 

FREEDOM CHOICES SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801718787
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162111201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-2021
  • ACTIVE 

POSEIDON REAL ESTATE II SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801671298
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161214701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2021
  • ACTIVE 

POSEIDON REAL ESTATE III SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801671354
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161215301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2021
  • ACTIVE 

Σύνδεση