Βρέθηκαν 188 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MSG R-E ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802334810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174532101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LANESRA HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802292051
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173764801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OPENCORE Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802289765
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173718301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802238704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172755201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CASTLEGATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802172329
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171425401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΛΙΟΥΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802067529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169285601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

POSEIDON REAL ESTATE VI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802062073
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169174801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAVILI EXPORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802025956
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168400201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

METASTEPS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801995649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167821001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DOLIT INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801993299
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167772701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση