ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 23 , ΑΘΗΝΑ, 10552

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 23 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800858786
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143188601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-07-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-07-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 23
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Οι σκοποί της εταιρείς είναι: α)η εισαγωγή –εμπορία και η εξαγωγή εποχιακών ειδών, ψιλικών και άλλων συναφών ειδών- τουριστικών ειδών, ειδών οικιακής χρήσης, συσκευασίας, ειδών θαλάσσης, δερμάτινα είδη, είδη ταξιδιού, γυαλιά ηλίου, σκελετοί οράσεως, ρολόγια παντός τύπου, είδη υγιεινής κλπ. β) η εισαγωγή και εξαγωγή, χονδρικό και λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης. γ) το λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων, το χονδρικό εμπόριο μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα >=80% και το λιανικό εμπόριο μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα >=80%. δ) κάθε μη ρητά επονομαζόμενος συναφής προς τους παραπάνω σκοπούς. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες κάθε τύπου, να ιδρύει υποκαταστήματα της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες εταιρείες κάθε τύπου, καθώς επίσης να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες και επιδιώκουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση