ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΚΑΨΗΣ Ε.Ε.

ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ 42 , ΑΘΗΝΑ, 11631

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΚΑΨΗΣ Ε.Ε.


ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ 42 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800862345
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143275301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-07-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-07-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ATC Automation Systems

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ 42
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι : 1.Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικού για αιολικά πάρκα , υδροηλεκτρικούς σταθμούς,μονάδας φυσικού αερίου και συμπαραγωγής, ιχθυοκαλλιέργειες, θερμοκήπια, γεωργία ακριβείας, έξυπνης γεωργίας, ενεργειακής διαχείρισης κτηρίων και υποδομών, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εφαρμογές τηλεματικής και τηλεμετρίας, 2. Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών λογισμικού. 3. Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων. 4. Παροχή υπηρεσίας για επεξεργασία δεδομένων. 5.Παροχή υπηρεσίας συλλογής δεδομένων και μετρήσεων,6. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την ανάπτυξη εφαρμογών. 7. Εισαγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων και υλικών για τα πεδία δραστηριότητας της εταιρείας, 8. Σχεδιασμός και εγκατάσταση δικτύων δεδομένων Η/Υ, συστημάτων αυτοματισμού καιτηλεμετρίας, καθώς και κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Κύρια
46511011 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46511012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691570 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
58291300 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
58292900 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
58295000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
62021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62031000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62091000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
63111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση