Βρέθηκαν 40 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AVENTAS CFU Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802044473
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168793101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΡΑΪΠΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801381707
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155604001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ COLLECTIVE ENERGY


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 997023177
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153526201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132656822
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153502301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146955009
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153038901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128603174
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152761901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 113504071
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152076301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση