ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 79-81 , ΑΘΗΝΑ, 10432

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 79-81 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800862923
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143290401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-07-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-07-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 79-81
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: Κύριος σκοπός εισαγωγή- εξαγωγή - εμπορία- πώληση Τουριστικών Προϊόντων, ωςδευτερεύων σκοπός πώληση και προώθηση ειδών εστίασης ως τρίτος σκοπός δε θα είναι η λειτουργία της εταιρείας ως κατασκευαστικής εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση